fbpx

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie na studiach?

Kiedy potrzebujesz zwolnienia lekarskiego na studiach?

Student jest osobą dorosłą i studiuje z własnej woli, bo nie ma takiego obowiązku – w przeciwieństwie więc do nieobecności na lekcjach w szkole, studia są pod tym kątem nieco bardziej liberalne. Należy natomiast pamiętać, że w zależności od uczelni, kierunku studiów i typu zajęć istnieje tylko określona liczba nieobecności dozwolonych. Każda kolejna wiąże się z jakimiś skutkami np. koniecznością „odrobienia” zajęć bądź też wymaga usprawiedliwienia nieobecności. W tym procesie usprawiedliwiania uczelnie bywają elastyczne, lecz w przypadku choroby zwykle konieczne jest zwolnienie lekarskie, czyli stosowne zaświadczenie. Warto uzyskać je, ilekroć ze względów zdrowotnych nie możesz wziąć udziału w zajęciach.

Zwolnienie lekarskie a studia dzienne oraz zaoczne

Zwykle pod kątem liczby dozwolonych nieobecności na zajęciach nie ma znaczenia też tryb studiów – zarówno studiując dziennie, jak i zaocznie, możesz więc potrzebować stosownego zwolnienia lekarskiego. Na niektórych kierunkach, np. na medycynie, w ogóle nie istnieje status „dozwolonych” nieobecności i warto na pierwszych zajęciach zorientować się, jakie są wymagania uczelni czy wykładowcy.

Przed ukończeniem 26. roku życia zdecydowana większość studentów nie jest też zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię; takie zwolnienie na studia nie ma więc znaczenia ustawowego, a służy tylko jako potwierdzenie ważnego powodu nieobecności na zajęciach.

Jakie zwolnienie lekarskie na studia jest akceptowane?

Zwolnienie od lekarza na studia może mieć różną formę. Zwykle jest to oficjalne zaświadczenie – podbite pieczęcią lekarza, informujące o niezdolności do wzięcia udziału w zajęciach w danym okresie ze względu na zły stan zdrowia. W nim lekarz składa oświadczenie wiedzy o fakcie. Nawet jeśli od strony prawnej dane zwolnienie jest wystawione wadliwie, jest ciągle oświadczeniem wiedzy lekarza oraz dokumentem o doniosłości pozaurzędowej, który powinien zostać wzięty pod uwagę w procesie usprawiedliwiania nieobecności na uczelni.

Zwolnienie z zajęć na studiach nie jest dokumentem urzędowym, dlatego studentowi nie wystawia się druku dla ZUS-u, nie jest to potrzebne. Działa to inaczej niż zwolnienie lekarskie dla pracodawcy, gdy stosowny dokument otrzymuje już i ZUS, i płatnik (pracodawca). Jeśli student nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, czyli to uczelnia go ubezpiecza, oficjalna dokumentacja może być jednak potrzebna. Wtedy najlepiej najpierw skontaktować się w tej sprawie z sekretariatem czy dziekanatem.

W praktyce student, w danym terminie, np. 14 dni, przedstawia dokument. Odbiera to zwolnienie lekarskie uczelnia, np. wykładowca, dziekanat, która w swoim systemie oznacza obecność jako usprawiedliwioną – student nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, zatem zwolnienie z zajęć służy tylko jemu i uczelni.

Takie zwolnienie na uczelnię to więc tzw. zaświadczenie o chorobie wystawiane przez lekarza albo na specjalnym druku, albo nawet na druku recepty. To student dostarcza je odpowiedniej osobie, lekarz nie zgłasza faktu w żadnej instytucji.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie na studiach?

Potrzebne na studia zwolnienie lekarskie uzyskasz w placówce medycznej, od lekarza pierwszego kontaktu, np. w swojej przychodni, do której się zgłosisz. Naturalnie to wymaga konkretnego powodu medycznego: choroby, złego samopoczucia czy innej przypadłości, który lekarz potwierdzi w trakcie wywiadu lekarskiego lub (i) poprzez wykonanie badań. Takie zwolnienie dostaniesz na konkretny okres, przez który lekarz stwierdzi niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Pamiętaj, że pod pewnymi warunkami – np. jeśli lekarz nie mógł przyjąć Cię w danym dniu – to zwolnienie może zostać wystawione również z datą wsteczną.

Zwolnienie lekarskie z uczelni możesz uzyskać również przez internet – czyli korzystając z takiego serwisu jak pomoc-lekarska.pl, więc bez wychodzenia z domu i oczekiwania w długiej kolejce. Nie musisz też umawiać wizyty, a z konsultacji skorzystasz w dowolnym momencie. Jak to zrobić?

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie na studia online – czyli przez internet?

Skorzystaj z serwisu pomoc-lekarska.pl.

  1. Wypełnij i wyślij formularz konsultacji medycznej. W formularzu – to odpowiednik wywiadu lekarskiego – opisujesz swoje dolegliwości oraz czas ich trwania. Prosimy Cię także o informację w kwestii chorób przewlekłych oraz przyjmowanych na stałe leków (do formularza możesz dołączyć dokumentację medyczną), o podanie daty zachorowania i okresu zwolnienia (maksymalnie 7 dni z możliwością przedłużenia po ponownej konsultacji) oraz Twoich danych. Wszystkie Twoje dane są poufne i skutecznie zabezpieczone.
  2. Uiść opłatę za wystawienie zwolnienia. Po wysłaniu formularza możesz przejść na stronę płatności. Po uiszczeniu jednorazowej opłaty za wystawienie zwolnienia lekarskiego w ciągu około 30 minut otrzymasz PDF – e-zwolnienie na studia – na podany wcześniej adres e-mail. W przypadku wątpliwości nasz lekarz skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Każdorazowo specjalista uznaje za zasadne (lub nie) wystawienie e-zwolnienia – jednak w razie przeciwwskazań skontaktuje się z Tobą i zaproponuje możliwe rozwiązania.
  3. Przedstaw zwolnienie lekarskie na uczelni. Otrzymane mailowo oraz w formie PDF zwolnienie lekarskie z uczelni możesz od razu wysłać wykładowcy (bądź innej odpowiedzialnej za usprawiedliwienie nieobecności osobie) czy też je wydrukować i przedstawić już po powrocie na zajęcia. W razie potrzeby nasz lekarz może zaproponować Ci wystawienie e-recepty, jeśli Twój stan zdrowia wymaga podjęcia leczenia. E-receptę także uzyskasz wygodnie przez internet.

Jak wygląda zwolnienie w przypadku pracujących studentów?

W przypadku studentów pracujących na umowie o pracę bądź prowadzących własną działalność gospodarczą poza zwolnieniem z zajęć niezbędne może okazać się także L-4, a więc zaświadczenie urzędowe – druk e-ZLA ZUS, czyli e-zwolnienie lekarskie z pracy, które poświadcza niezdolność do jej wykonywania i jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. Jest to już inny dokument niż omawiane zwolnienie z zajęć na uczelni. Wówczas taki student, niemogący w danym okresie ani uczestniczyć w zajęciach, ani podjąć pracy, może już potrzebować obu dokumentów.

Od 1 grudnia 2018 r., aby ułatwić przepływ informacji, lekarze wystawiają wyłącznie e-ZLA, zwolnienia elektroniczne, które są automatycznie przekazywane do ZUS-u i do pracodawcy (na platformie usług elektronicznych ZUS). Tego rodzaju zwolnienie uzyskasz poprzez nasz serwis pomoc-lekarska.pl, ale poza informacjami podanymi wyżej będziemy potrzebować jeszcze NIP-u firmy. Nasi pacjenci elektroniczne zwolnienia otrzymują tak szybko, jak to możliwe, czyli do 30 minut.

E-zwolnienie, e-recepta czy e-konsultacja lekarska – każdego, kto w zakresie zdrowia oczekuje nowoczesnych rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb, zapraszamy do skorzystania z usług pomoc-lekarska.pl. Skracamy drogę do uzyskania świadczeń medycznych, jednocześnie podnosząc komfort i bezpieczeństwo korzystania z nich!

FAQ:

  • Jak „załatwić” zwolnienie lekarskie na studia?

Jeśli w wyniku choroby czy złego samopoczucia nie możesz wziąć udziału w zajęciach na studiach, skorzystaj z serwisu pomoc-lekarska.pl (nasz lekarz wystawi potrzebne zwolnienie w ciągu 30 minut), lub udaj się do swojego lekarza rodzinnego.

  • Czy akceptowane jest także zwolnienie na studia online?

Tak. Po skorzystaniu z naszego serwisu pomoc-lekarska.pl otrzymasz zwolnienie PDF – możesz je wysłać uczelni czy wykładowcy lub wydrukować i przedstawić osobiście.

  • Jak wygląda zwolnienie lekarskie na studia?

Zwolnienie lekarskie na studia to zaświadczenie lekarskie o niemożliwości udziału w zajęciach ze względu na zły stan zdrowia – może być oddzielnym dokumentem bądź też zostać zawarte np. na recepcie.


Potrzebujesz zwolnienia lekarskiego z uczelni?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

    Formularz kontaktowy